Aftenen forløber i en kærlig og legende atmosfære. Facilitator Hanne Møller, coach og skyggefacilitator.

Selvkærlighedsworkshop   

5. februar 2018

Øvelser i mindful selvaccept

En af de mest transformerende ting her i verden er kærlighed til dig selv og til din guddommelige forbindelse. Det er dog ikke noget vi har lært, og de fleste af os lider under selvundertrykkende tanker og forventninger til livet, som vi er opdraget med, og har arvet fra tidligere generationer.

Denne workshop inviterer dig til at VÆRE MED DET, DER ER. Igennem enkle øvelser guides du i at få kontakt med dig selv igennem kroppen, følelser og ved at skærpe din opmærksomhed på dine tanker og mentale vanemønstre.

Selvkærlighed starter med dig

Intentionen med workshoppen er at være et kærligt rum, hvor du kan møde dig selv uden filter – og vha. enkle transformerende øvelser kunne lande mere i dig selv, og i en dybere væren, som altid er der. Det er øvelser og oplevelser du kan tage med dig og bruge i din hverdag, så du kan forstærke kontakten med dig selv mere og mere og på den måde komme mere tilstede i dit liv.

På workshoppen har vi fokus på at acceptere, rumme og påskønne os selv, som vi er, og det der sker lige nu.

At være med det, der er der

Selvkærlighed handler ikke om at undgå noget. Det handler om at rumme og favne det, der er hvad enten det er en fysisk smerte, en sugende fornemmelse i maven eller en sorg over et tab eller forspildte muligheder. For det er det, der er lige nu og som kalder på din opmærksomhed og accept.

Det kan være gavnligt at se på følelser og kropslige fornemmelser som levende kræfter, der længes efter at blive set og anerkendt. I denne workshop øver vi os derfor i opleve det, der er, indefra, og ikke som vi ofte har lært, udefra, igennem mentale koncepter og vurderinger.

Kontakt med et levende nærvær

Når vi fordyber vores kontakt med det, der sker i os fra øjeblik til øjeblik, kan vi lettere slippe ophobede spændinger i kroppen, og mentale distraktioner, således at vi kan komme mere tilstede i et levende nærvær og med en dybere værdsættelse af livet som strømmer igennem os og strømmer os imøde.

Info:

Selvkærlighedsworkshops afholdes mandag 5. februar og  mandag 26. februar. Man kan deltage i begge workshops eller en enkelt workshops. Øvelserne vil variere lidt i de enkelte workshops og afhænger også af deltagerne og den energi, der er tilstede på dagen.

Pris: 125,- kr.

Tilmelding og betaling: Mobile Pay på 2180 1541 – husk at skrive dit navn og dato for workshop

Tid og sted: kl. 19-21.30 i Den Gyldne Sols lokaler, Trondhjemsgade 11, parterre, 2100 København Ø.